Fitxa article \

Informació i detalls de l'article


ARMARIET DE FUSTA AMB CALAIXOS

Amb tres fileres de calaixos: 3 a dalt, 1 al mig i 1 a la part de sota

30x26x15
1
dimarts, 13 març 2018

Mobiliari